BAMBU BUNTU

Sabtu, 19 Januari 2013

TELAAH NASKAH MELAYU


TUGAS MAKALAH

MATA KULIAH                  : TELAAH NASKAH MELAYU
DOSEN PENGAMPU        : Dra. ELIYA ROZA
OLEH
NETTY RELAWATI
NIM:1079211264


PROGRAM STUDI BUDAYA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2013


DENGARLAH SUATU SYAIR SIAK

Tersebutlah kisah seorang peri, mudahnya orang yang bahari, hutan belum menjadi negeri kayunya banyak akar dan dari takala zaman ketika itu, Bandar bengkalis tertentu. Indahnya lagi bukan suatu orang melihat berhari-hari itulah negeri asal mulanya zaman tidak lagi serta tidak berasa konon khabarnya sekedar memerintakkannya ramainya bulan alang kepalang selap dan kasih terbilang. Bilang sampai penyebab bilang –bilang, sampai pemukat tiada terbilang kejohor konon ketaklukannya, rasa bukan memerintakkannya mufakat, mencakup dengan sekalian kehendak menjadi akan izin duduk berkampung menghadiri suatu, pergilah orang berjalan didaerah dipersembahkan ke bawah duli kehadirat berjalan itu tiadalah jadi pagi dan petang tidak peduli, kepikir yang kosong sekali masuk menghadap ke bawah dali bagindapun sudah akhir di pengedapan alat kebendaan dengan kelengkapan dipersembahkan suatu dengan tatapan hatikala kesakitan sudah di baca oleh baginda suatu bilah di dalam dada lalu bertitah duli yang shahdamemikul pati dan mana yang ada, setelah kampong dan sekaliannya menjadi mufakat mana di antara sudahlah putus bicaranya menantikan dengan sangat ketiakan.
Maka berangkatlah raja bestari ketika susah sangat mencari serta dengan di iringkan sekalipun negeri ini tidaklah seberapa lama antaranya baginda berangkat dengan bersyukur melalui hutan rimba belukar gundahnya tidak terkira-kira beberapa melalui gunung dan padang berasa ia punya bagai diiring berlompatan dewasa kembang seladang, siapa dirinya baginda memandang.
Sangatlah heran baginda sultan melihat perintisan hutan sekalian berdatangan yang baru lamapun berbagai-bagai rupa penglihatan di jalan pun tiada beberapa hari sampailah pada raja lestari ke tanah bengkalis negeri yang bahari ramai musuh ini negeri serta sampai raja usali ini negeri menjunjung duli berkata keramat sekalian wali satu ampun jangan mengali gali kerjaan sudahlah tentu tiada lagi beriya satu lapan asa sudah bersatu menjadi mufakat pula suatu mufakat dijadikan dalam baginda hendak melingkar johor bicara itu putuslah mufakat sedah setahun bicara itu sedah syarikat laksana ikan dalam pukat, akal pandangan seperti sekata negeri johor hendak diangkat lalu bertitah dali baginda kampungkah orang tua dan muda serta pegawai enam berada, bayangkan perahu mana yang ada sampan dan kakap sudah serta itulah yang dijadikan tetah, lalu di naikan alat senjata khonon khabar berita sedah setiap sekalian menantiakn waktu dengan ketikanya , mencari langkah dengan sangatnya satupun jangan ada bahayanya sekalipun tangkal saudah terberi hatinya tidak lagi terperi memohon tolong tolak dibahari mudah-mudahan rahmat di beri baginda berangkat menarik nafas turun guna yang kajang dipapa dibongkar sedah dayung dikupas tidak lama sempat membakar kipas kena yang kan berdayang sangat lajunya pepatah tersebut yang di tujunya lalu shalawat akan nabinya selamat sempurna sekaliannya berlayar itu dengan dengan ini negeri ramai memandang baginda duduk berjauh pandang di dayungkan oelh tentara mambang. Di perapat tempat siak berhenti sekali kawan bersukalah hati naik kedaerah berganti-ganti menjadi yang berkena di hati, pasang naik sudah berlari menuju kerimunan anak semua ini berbuat bagai ditantang, berlayar itu baru di hulun-hulun haluan menuju selat sembulan. Datang pula kelambang mengalun ketanah besar sampai serat kepada allha do’a di panjatkan, berkata Muhammad penghulu kita jangan member nama kita matahari masuk barayun petang, doa di minta dengan telantang berkata datuk bukan sekantang janganlah ada apa aral melintang, semalam itu berhenti di tanah merah sekalian kawan di sudah kira kepada Allah baginda berserah.
Hari malam sudah gelap bintangpun timbul banyak mengerlib baginda berada tiada lelap banyaklah fikiran dating melaba. Malam itu baginda berada memikirkan lawan dan jodoh mengeluarkan titah tersendu. Sampai waktu dini hari semuanya berbuat tiada terperi baginda tindak banyak peri, berdatanglah baginda sehari itu, tidaklah konon berhiya satu rajanya berjatu khabarnya tentu. Orang johor akalnya satu bunyi merlam seperti Guntur tulang dan sendi sudahlah kendur baginda pun masuk kuala buat meriam sangat mengila seperti betih rontoh tak rela dan gendang sudah pula musuh datang buat surutnya janur tanggal dan menterinya, khabar orang tiada di dengarnya, musuh dan amt juga disebutnya. Setelah datang amanatpun tiba raja pun turun lari ke rimba kesana sini teraba-raba seperti ikan di mabuk tuba, orang mengkabu naik ke daerah orang johor lari melarat, tinggallh harta sekalian berat.tidaklah sampai dengan isyarah yang mana tidaklah bertentu. Berhasil hari dengan anak dan menantu. Remuk-remuk  hatinya satu.
Hibahlah sudah kesedihan peri baginda hendak membuat negeri mencari bicara sehari-hari rapat dengan meteri, ini negeri berdatang sembah, ampun tuanku dali berhambah, patik ini dali berhambah, barang dititahkan dali yang bahari, patik sekalian mengalunkan peri Bandar bengkalis tuanku tinggalkan hanganlah banyak tuanku fikirkan, dari pada pemikat sahaja ditinggalkan, sebag meninggalkan dosanya itu. Gundahan hati tiadalah tentu, dibawah dititahkan membuat negeri, orang menebas sehari-hari kayunya banyak akar dan duri, tidaklah kawan berbaik peri, hawatan besar sudahlah terang rumahpun seberang-seberang. Orang bengkalis penat belaka taluk dan rantau bentan serta juga dengan sekalian adik dan kakak dengan ghamba raja berserah juga tidak menaruh luas sangkasetelah setiba alat negeri, dengan kotanya pula berdiri. Orang berkerja sehari-hari meriam di atur kanan dan kiri. Dating tidak berhinga, ramailah orang berniaga sekalian jenis ada belaka, datangnya tidak berhingga. Ramailah lagi bukan kepalang, berupa sekoci dari malaka, dating tidak lagi berhingga, ramainya bukan lagi buatan sebab adil baginda sultan sampai sekarang juga sebutan, datanglah dahang dari sana sini, serta utusan dari kompeni, menghadap baginda yang arib warnanya masyur sampai ini. Ramainya negeri tidak berkira, hendaknya lagi yang huru hara, serta adil dengan bicara, lorong sampai kanan dan kiri, banyaknya tidak lagi berperi mana sekalian dagang ada di sana berdagang sekalian mulia dan hina. Kerajaan baginda di negeri hutan sangatlah jelas penglihatan, perintahnya adil dengan perbuatan tidak sekali yang kejahatan, tanah datar tiang kerajaan sendirikan daulat yang kemulaian, dengan lima puluh bersama sarat pasar dengan kesakan itulah tidak bersma ada sama sebaya muda-muda warna duli baginda orangnya baik tidak menaruh pada lawan, orang nya menghadap tidak berperi tiada lapang sehari-hari, ramainya lagi tidak berperi, itulah usul baginda berputra, dua orang sama senada salam berdaulat paduka anaknda menaruh cemburu pada muda.
Sangatlah suka paduka ayahnda , sewaktu bukan sembarang-sembarang lapan bunga kembang dikurang, tambah pula beroleh lubu tiada berapa lamanya antara tiadalah mufakat dengan saudara, hampirlah negeri huruhara hendak menangung duka sengsara dengan saudara tiada mufakat masing-masing dengan hakikat sebab kebesaran tiada serikat krang pendapat lapan berkata, sudah di takdir makluk bahari alamat susah ini negeri sekali hulubalang dan menteri kanda tidak hanya lagi berperi mendirikan kubah sebelah belah orang negeri sudah berbilah, sudahlah dengan takdir Allah tidak menjadi benar dan salah.banyaklah orang berhati pilu seorang di hilir seorang di mudik, banyaknya sudah terlalu, sebelah-belah menjadi malu berperang itu sesame negeri, gundahlah sekalian negeri, kabarnya memandang tiada berperi karena berkelahi sesame sendiri, yang ke empat suku tidak bersatu baginda melihat berhati satu remuk rendam tidak bertentu. Hina kata jatuh kebatu demikianlah konon khabarnya khabarnya kurang. Mufakat tak dapat lalu berperang di dalam kampong serang menyerang, ada yang lebih ada yang kurang, bagindapun terlalu murka merah padam warna muka, heran sekali tidak ku sangka akan menjadi mala petaka, datanglah titah dali baginda menyuruh memikul paduka anaknda. Pergilah menteri enam berida apa di perkelahikan dengan saudara didalam negeri tuanku berperang,engkau tidak dapat di larang, pergilah engkau seorang anak dan pun tidak-tidak berkata, duduk beredam iar mata, sudahlah nasib anaknya kita, hendak menanggung duka cita, anaknda menambah bermohon bermohon kembali baginda memandang berhati soli berkata keramat sekali wali mengali-gali. Mendengar titah paduka ratu menjadi pirkiran sepaya tentu, demikianlah konon di sebutkan adalah kepada suatu hari beritah raj bistari memangkul segala hulubalang menteri baik dan buruk boleh dijari, setelah dating sekalian itu mencari mufakat supaya tentu, berang siapa mau bersatu khabarnya kepada ratu ayah sekalian anak saudara, kita hendak keluar segera, janganlah lagi banyak bicara supaya perahu dengan segera. Perahupun siap
Sedia kala, menantikan waktu dengan ketika, sudahlah takdir tuhan yang baka, harum sekali tidak di sangka baginda berangkat berpanjangan, tinggal baginda hendak berangkat menteri sekalian mufakat, sebab khabarnya tidak sedikit dengan saudara menjadi musuh. Di putihkan hati oleh baginda meningalkan seraya paduka ayahanda sebab kebesaran hati derida. Beraja dengan saudara muda, banyaklah sangat dengan ketika , baginda berangkat didalam duka tinggal sekalian adik dan kakak kita ini janganlah kenang juga , berangkatlah raja berstari di iringkan sekali negeri, pasang surut airpun tipas, baginda berangkat mengatur nafas.turun di perahu kajang di papa, lalu shalawat akan nabi memohon rahmad kepada Allah, menghiburkan hati sangatlah duka, telok dan rantau sanka belaka turun sekalian menghadap mereka, membawa persembahan, tingallah anak tinggalah bapa tinggallah tidak terbawa, mudah-mudahan bertemu juga, ibu sekalian adik dan kakak kita ini janganlah di kenang juga, dilihatnya tidak berharga orang bekerja berhari-hari sudahlah kebesaran raja yang bahari telah selesai dari pada itu hilanglah akan menjadi satu, kerendahan hati bukan suatu berijinkan paduka ratu, dari itu dating berbeda, dari pada zaman ayahanda dan bunda belum berasa demikian ada, tambahan piker yang menyuruh, siang dan malam di dalam. Mudah-mudahan beroleh nikmat setelah selesai menobatkan sultan, duduk dalam dengan masing-masing perbuatan adalah kepada suatu hari lalu bertitah raja bestari dating menghadap sekalian serta lalu bertitah duli mahkut jadi mufakat puala suatu mufakat dijari dengan bicara sebab berkenang akan saudara. Lalu bertitah seri kita hendak masuk pura-pura tidaklah tersurat kisah dan peri perkataan baginda membuat negeri zaman. Ini sukar dicari mereka hendak dikira-kira tidak berhenti dengan berperang, kala mana seorang hendak yang lain, titah dali khalifah Allah lebih kurang tiadalah salah, mengerjakan perang sabilah, dengan takdir tuhan yang satu, hendaklah sampai bagai dipikas. Selama baginda menghadap dating dali baginda.
Habislah hari berganti bulan, isi istana isi istana sangatlah selangkah pun boleh baginda berjalan berjalan. Barang di santap tiadalah tertelan beberapa belayan dengan juga. Ucapan baginda begitu juga, rebah bangunan duduk berjalan sehinga sampai sepuluh bulan. Alamat negeri menaruh kedudukan. Didalm kelabu tidak terkena, kesana sini terasa-rasa anaknda memandang sangatlah keruh kehulu kehilir mereka berhimpitlah sekalian mereka. Melihat baginda sangat lah kurang isi istana seperti kelurat melihat duli bertambah berat. Jam-jam dirajam tiada berhenti tiada sekali beroleh santap mentang duli hati tank tentu, beberapa obat yang kenakan, tidaklah dapat piker berkata kepada sekalian tuhan se,ata, duli yang muliah member tatah, dengan berlahan baginda bertitah, janganlah kamu sekalian berbantah, kerjakan sembahyan fardhu dan sunah, hamba sahaya hendaklah membantah jauhi olehmu membuat khianat jangan sekali Allah dan rasul tiadalah rapi mengikuti jumlah baginda ali. Memohonkan rahmat kepada Allah , janganlah kamu berbuat salah pertahankan rakyat dengan hakimalah, baginda bertitah kepada putra banyak banyak budi bicara, hendaklah mufakat bersaudara lebih kurang jangan berkira, sudahlah kepada aku seorang dengan saudara jadi berperang kepada kamu sahaja aku larang, mendengar titah serta perta jangan tuanku bersatu hati mendengar baginda sudah berkata, setelah alamat sudah terkena.
  Ada yang kesini dan ada yang kesana melihat duli yang di patikan, langkah bertahta alun-alun berapa jenis makan-makan jikalau kan baginda ada berkenan  tidak, kepada Allah memohon rahmat berkat duli yang keramat jikalau ada boleh selamat ditantang haluan sangat kelurat barang kehirupan dengan syariat tidak kelu mulutpun berat berangkat datangkan bestari duduk beratur kanan dan kiri kiri dan kanan baginda menulis meninglkan dunia sangatlah berjuta, melainkan ampun tuhan semata, bilangan makhluk raja negeri sebelas bulan enam hari, baginda di pangil kholik albahari, bilangan umat nabi Muhammad akhir kalam Alah- Alah, dengan salasa baginda berangkat kealamat Allah tida lalu kata, bawahlah baginda berangkat, di angkat tanggan dan diatas dada, setelah di angkat duli mahkota kubulah pagi kalau sempat tunku raja bersila-sila turun kemurun khalifah Allah, tuanku telah menjadi mahkota, tiada hendak dapat dikata hilang dari orang-orang mata menantang sekali isi istana tidaklah kasihan duli yang hina tidaklah kasihan sri betara meninggalkan sekali periputra meratapkan duli seri indra putuslah putus bahana suara bunyi ratap menderu kelab didalam bagaikan luruh jam-jam direjam bagaikan ditabur. Kepada siapa mendengarkan putra anak nan belum sampai bicara kehadirat Allah tidak disangka putra anak nan sampai akal, dengan siapa anak ini tinggal, dilihat dali laku petera, ditingalkan oleh seri bitara.
Tidaklah balas duli yang hina, menentang laku isi istana, berangkat dari negeri yang baka, ditinggalkan patik abdi yang hina ditinggalkan patik hamba yang lata, siang dan malam duduk bercinta, balasan patik menantang peri, selaku-laku lupakan diri, menghukum sudah sampai dijari kemala hilangkan seri , hilanglah seri kemala dirinya, hilang member putus asa, kelabu hancur rusak binasa, akan ratap isi istana, tuanku berangkat hendak kemana, selaku akan tidak berguna, sudah di kapan imam dan qodi mohon rahmat sekalian wali, anaknda mangkat berhati soli didalam keranda di masukan sekali, lalu menebaikan mahkota duli, serta bentara panglima sekali setidak selesai pekerjaan baginda , satu di masukan ke dalam keranda, balas melihat adik dan abang hendak berjalan bagaikan tambang pawai di atur oleh bentara enam belas februari setahun . menghadap duli mahkota raja bertitah di atas raja-raja, di dalam kubur di masukan tanah diatas di taburkan telah selesai dari pada itu baginda berangkat berhati satu, surat sampai kedalam istana, hati baginda gundah gulana itulah titah tuhan yang rhina sudah adat tuhan yang azali, baginda duduk berhati soli, memohon ampun lalu kembali, taklah takdir marhum mangkat, akal pendapat sudah singkat lapan ikan dalam pukat, tidaklah boleh kita pikirkan, kehendak Allah di persyukurkan, takdir Allah kita rido’kan, dari pada badan tidak beruntung Allah dan rosul tempat bergantung, meskipun berat bagai di santang duduk berfikir pagi dan petang, memohon rahmat tangan telentang, janganlah ada asal melintang, tersebutlah kisduli baginda, diperbuat oleh mereka sekali diseberang seberang demikian pula.
Disahat oleh putrid yang bahari jangan tuanku berbuat peri, jikau dating suatu peri, patik sekalian member patikpun asal hamba yang tau. Rusuk binasa pun, patikpun asal yang tau, jikalau hatiku geroleh. Biarlah patik dan juga.tamat asal berlayar muhammah lilafillya. 

Senin, 14 Januari 2013

Contoh Resensi Buku bahasa inggris dan indonesiaOrientation
I absolutely love the Harry Potter series, and all of the books will always hold a special place in my heart.   Evaluasi 1I have to say that of all of the books, however, this was not my favorite. Evaluasi 2When the series began it was as much of a "feel good" experience as a huge mug of hot cocoa. The stories were bright, fast-paced, intriguing, and ultimately satisfying.
nterpretation
Order of the Phoenix is a different kind of book. In some instances this works...you feel a whole new level of intensity and excitement by the time you get to the end. I was truly moved by the last page. Other times the book just has a slightly dreary, depressing feel. The galloping pace of the other books has slowed to a trot here, and parts of it do seem long, as if we're reading all about Harry "just hanging out" instead of having his usual adventures. Reading in detail about Harry cleaning up an old house, for example - housekeeping is still housekeeping, magical or no, and I'm not very interested in doing it or reading about other people doing it.A few other changes in this book - the "real" world comes much more in to play rather than the fantasy universe of the previous books, and Harry has apparently been taken off his meds. I know that he had a lot to be grumpy in this book, especially with being a teenager and all, but the sudden change in his character seemed too drastic. He goes from being a warm-hearted, considerate person to someone who will bite his best friend's heads off over nothing. It just seemed like it didn't fit with his character, like he turned into a walking cliché of the "angry teen" overnight.
Summary
The "real" story seemed to happen in the last 1/3 of the book, and this part I loved. I actually liked the ending (and yes, I cried!) as sad as it was. It packed a punch and it made me care about the story even more. Still a really good book, with some editing it would have been great.
Sample Book

Title: 7 Wonders of fortune
Author: Ippho Santosa
Publisher: PT. Elex Media Group Komputindo AP-Jakarta
Length: 192 pages

                Wonders of the world is certainly has a lot going on. Where greatness of Allah has given some of the magic that makes us wonder, is not allowed to happen in the real world, which logically can not be thought by us that this was going to happen. Really great God Almighty, can work wonders on his servant, especially us who have been working close to Him, believe in Him, obedient to parents. So, do not hesitate to God would provide a miracle to us.
                In addition to the magic, the name must be associated with sustenance. Sustenance which has been obtained by a sudden, unexpected good fortune that comes to us by Allah SWT. Wonders sustenance basically easy to get if you think about it logically, but it is difficult in the absence of fact, without any application-application in everyday life. Then, how can we get miracles unparalleled sustenance that? How can we accelerate the miracle will happen to the provision that the right brain approach and touches Islam? What is related to faith, health, dreams, relationships, or what? These things will be discussed in a book written by Ippho Santosa, 7 Wonders of the Sustenance (Increase Sustenance, Changing Fate, in 99 days, with Right Brain).
                In this book not only tells how to achieve kesuskesan on us or on the reader. However, it tells how to and tips, user stories of the right brain that has managed to gain such wonders and benefits of sustenance obtained. This book is worth a thumbs up because thanks to this book, a lot of opinions from the public or the reader who recognizes that the success of what has been obtained so far is the success of learning from books ditulsi Bang Ippho it. Also presented testimony from entrepreneurs, experts right brain, which one of them, Chandra, Entrepreneur CafĂ©, London says that now he is so people who never give up and never run out of reason, which he said he contracted brain right Ippho Bang blessing book he bought, 7 Wonders of sustenance. Therefore, this book is also newsworthy Mega Best Seller. What else is given a CD of motivation that makes us more spirit, do not give up.
                Although the authors do not make all the contents into the sentence paragraphs, but no one made a few points, and therefore it is easier for the reader to understand the content of the story, and easy to digest. The whole miracle recounted in this book are things that need to be considered by the reader, since it includes the use of right brain and achieve things in kesuskesan, even wealth and happiness are also significant world and the hereafter as well as footage from the story of verses of Al -Quran. Accordingly, readers know the truth kesukesan the earlier method, the right brain. The use of methods more widespread than the right brain left brain methods. Therefore, this book is perfect for entrepreneurs or business people who really want the result to be successful.
                Another advantage of this book is where the author also provides a full word pearl, but it also includes a disclaimer of humor that can make the reader smile. Thus, the reader does not feel bored when reading this book. The author also provides guidance to the reader, what the reader should do after understanding the contents of the book, after understanding one wonders what has been read. With that, the readers more easily implement any miracles given sustenance.
Elsewhere, the author also wrote his best book so readers can be interested as well to read the works of Bang Ippho 7 Wonders sustenance besides this. What's more, from the various books he authored, interrelated with other sati. Among the best books, the Forbidden Jutsu 10, 13 Testament, Forbidden Marketing is Bullshit. The author also tells how the seminars and trainings that actually he has done, to the best training for the reader.
However, on the flaws in this book, the author tells about the user behind the shortage of the right brain. The author writes only positive advantage or benefit guidance and gain sustenance history of success with the right brain. On the negative side using the right brain is less written in this book. So, we do not know what deficiencies exist in the right brain in terms of reaching the magic.
In this book some of the guidelines presented in a step process towards acquiring sustenance miracle, ie starting from the Ring Ring Effect of Self that everything starts or comes from our own course with our business; Family Circle is the support, the prayers of the family especially our parents, because without effort, support and prayers of our parents, we would not have managed to get something up; circumference fellow who is a fellow lingkukan where they are helping our business processes; Rim of the Universe, to the circumference of the Universe. If we managed to keep three ring first, then automatically we will succeed to touch the next two circumference. However, if we ignore Rim Self, Family Circle, and Circle Fellow, it will match from Ring Ring Universe and the Creator. Of the guidelines, the readers know how important the efforts of yourself, prayers and support of parents, the neighbors, the universe, and the creator of where in the absence of ring creator, the work we do is in vain. Seven of these miracles are, Fingerprint Victory, Angel Pair, Pair of Angels, the Right, Knots Commerce, Shield Sky, Eternal differentiator, and Rainbow endeavor.
At the Victory Fingerprint, readers are required to write the way the reader to victory by himself called Fingerprint victory in the line available in this section.
The second part, pair angel who tells of the importance of participation of prayer, and our dreams kesehubungan with parents, because without trust, support, and prayers of the parents, we can not or do not succeed in memperolehhasil of business. Conversely, if between us and the parents have continuity, then the miracle will come, the results of our efforts will succeed and even surpass our targets.
Next is the Right. This section tells us that from the use of the right brain, we can create miracles, whether in career, business, life, worship, and anything else. It is already a reality in this life, everything uses the right brain, the brain is better than the left, because the left brain tends to think, while the right brain to imagine. For instance alms, the left brain, we can think of the money we will certainly be reduced after charity, and even poorer, but the right-brain thinking, quite the opposite. Therefore, nothing is impossible with the right brain and the right brain is always ready with the change, the other with the left brain does still doubt the existence of the change. Therefore, we are required to use our right brain as well as possible.
Wonders to the Node-4 Trade. In this section, there is a testament prophet who ruled us for trade, because nine out of ten it is the sustenance door trade and one that can make us rich is to trade. From where readers can terhimbau to trade, what justifies. But before doing so, readers need to understand the trade nodes listed in this book.
The other part is the Shield of Heaven, that is meant is the union of attitude, prayer, word, deed, or gift if we already have confirmed there will be no fifth creature of the earth that could hinder our sustenance. Thus, we are encouraged to give alms so that magic can come immediately in front of us.
Another miracle will find in this book is the Eternal Defender, intended, produce and happy because we are a force, then we will gladly constant in depth, and become a sustainable advantage for us that is like a miracle. By karenya, we should further improve the strength, compared to fixing strength. From this, the reader can know that he must do something that interests yaitumencari a definite result and happy, watching the public's perception of us, then we control, find a key that represents who we are, and then expose it, and maintain our long-Abadi Defenders ever.
Finally, the Rainbow endeavor, which makes the dream of the Rainbow endeavor, action, speed, confidence, learning, trust and sincerity. From here, we can realize the dream of the application that can dig us to reach the Rainbow endeavor.
Of the many wonders, in my opinion, serving the story presented in this book is very interesting, where there are secrets behind the process to achieve results critical success, which is all the magic we could be applying for success. Also this book can be a motivation for us, and want to implement immediately what has been presented in this book.Judul            : 7 Keajaiban Rejeki
Pengarang    : Ippho Santosa
Penerbit       : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta
Tebal            : 192 halaman

                Keajaiban yang ada di dunia ini tentunya sudah banyak yang terjadi. Di mana kebesaran Allah-lah telah memberikan beberapa keajaiban itu yang membuat kita heran, tidak memungkinkan untuk bisa terjadi di dunia yang sesungguhnya, yang secara logika tidak dapat dipikir oleh kita bahwa kejadian itu akan terjadi. Sungguh besar Allah Yang Maha Kuasa, dapat memberikan keajaiban pada hambanya, khususnya kita yang telah berupaya dekat dengan-Nya, beriman kepada-Nya, patuh kepada orang tua. Maka, tak segan-segan Allah akan memberikan keajaiban kepada kita.
                Di samping keajaiban itu, pastilah terkait dengan yang namanya rezeki. Rezeki yang telah didapatkan dengan tiba-tiba, tak diduga oleh kita datangnya rezeki itu oleh Allah SWT. Keajaiban rezeki pada dasarnya mudah kita dapatkan jika dipikir secara logika, namun sangatlah sulit tanpa adanya kenyataan, tanpa adanya penerapan-penerapan di kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban rezeki yang tak tertandingi itu?  Bagaimana kita dapat mempercepat kebetulan akan terjadinya keajaiban rezeki itu dengan pendekatan otak kanan dan sentuhan-sentuhan Islam? Apa terkait dengan keimanan, kesehatan, impian, hubungan, atau apa? Hal-hal itu akan dibahas dalam buku yang ditulis oleh Ippho Santosa, 7 Keajaiban Rezeki (Rezeki Bertambah, Nasib Berubah, dalam 99 Hari, dengan Otak Kanan).
                Di dalam buku ini tidak hanya memberitahukan bagaimana meraih kesuskesan pada diri kita atau pada pembaca. Akan tetapi, memberitahukan bagaimana cara dan tips-tips, kisah-kisah para pengguna otak kanan yang telah berhasil memperoleh keajaiban-keajaiban tersebut maupun keuntungan dari rezeki yang didapatkan. Buku ini patut diacungi jempol karena berkat buku ini, banyak pendapat dari masyarakat atau si pembaca yang mengakui bahwa keberhasilan apa  yang telah didapatkan selama ini adalah keberhasilan dari pembelajaran dari buku yang ditulsi Bang Ippho itu. Disuguhkan pula testimoni dari pengusaha-pengusaha, pakar otak kanan, yang salah satu dari mereka, Chandra, Pengusaha Kopi, Bandung mengatakan bahwa sekarang ia jadi orang yang pantang menyerah dan tidak pernah kehabisan akal, yang menurutnya ia tertular otak kanannya Bang Ippho berkat buku yang ia beli, 7 Keajaiban Rezeki. Oleh karena itu, buku ini juga patut dijadikan Mega Best Seller. Apa lagi diberikan CD motivasi yang membuat kita menjadi lebih semangat, tidak mudah menyerah.
                Meski penulis tidak membuat semua isi menjadi bentuk kalimat paragraf, tapi ada yang dijadikan beberapa poin, maka dari itu justru lebih mudah bagi si pembaca untuk memahami isi dari cerita tersebut, dan mudah dicerna.  Seluruh keajaiban yang diceritakan dalam buku ini merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh si pembaca, karena di dalamnya memuat penggunaan otak kanan dan juga hal dalam meraih kesuskesan, bahkan kekayaan dan juga tak kalah pentingnya kebahagiaan dunia maupun akhirat juga cuplikan kisah cerita dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui kesukesan yang sebenarnya yaitu dengan metode tadi, otak kanan. Penggunaan metode otak kanan lebih meluas dibanding menggunakan metode otak kiri. Maka dari itu, buku ini sangat cocok sekali bagi pengusaha atau pun para pebisnis yang benar-benar menginginkan hasilnya menjadi sukses.
                Kelebihan lain dari buku ini yaitu di mana penulis juga memberikan kata yang penuh mutiara, selain itu juga terdapat pernyataan humor yang bisa membuat si pembaca tersenyum. Jadi, pembaca tidak merasa bosan kala membaca buku ini. Penulis juga memberikan arahan kepada pembaca, apa yang harus pembaca lakukan setelah memahami isi dari buku ini, setelah memahami satu per satu keajaiban-keajaiban yang telah dibaca. Dengan itu, maka pembaca lebih mudah menerapkan apa saja kejaiban rezeki yang diberikan.
Di bagian lain, penulis juga menuliskan buku  terbaiknya sehingga pembaca dapat tertarik juga untuk membaca karya-karya Bang Ippho itu selain 7 Keajaiban Rezeki ini. Apa lagi, dari berbagai buku yang dikarangnya, saling berkaitan sati dengan lain. Di antara buku terbaiknya, yaitu 10 Jurus Terlarang, 13 Wasiat Terlarang, Marketing is Bullshit. Penulis juga memberitahukan bagaimana seminar dan pelatihan-pelatihan yang benar yang telah ia lakukan, sampai pelatihan terbaik untuk si pembaca.
Namun, di sisi kekurangan pada buku ini, penulis kurang menceritakan kekurangan dibalik pengguna otak kanan tersebut. Penulis hanya menuliskan keunggulan atau manfaat positif pedoman mendapatkan rezeki maupun kesusksesan dengan otak kanan. Di sisi negatif menggunakan otak kanan kurang dituliskan dalam buku ini. Jadi, kita kurang tahu apa saja kekurangan yang ada pada otak kanan dalam hal meraih keajaiban.
Dalam buku ini disuguhkan beberapa pedoman dalam langkah proses menuju perolehan keajaiban rezeki, yaitu Lingkar Pengaruh dimulai dari Lingkar Diri yang segala sesuatunya itu bermula atau berasal dari kita sendiri tentunya dengan usaha kita; Lingkar Keluarga yaitu dukungan, doa dari keluarga khusunya orang tua kita, karena tanpa usaha, dukungan dan doa dari orang tua kita, kita tidak akan berhasil mendapatkan sesuatu dengan maksimal; Lingkar Sesama yang merupakan lingkukan sesama di mana mereka sangat membantu proses usaha kita; Lingkar Semesta, sampai Lingkar Semesta. Jika kita berhasil menjaga tiga lingkar yang pertama, maka dengan sendirinya kita akan berhasil menyentuh dua lingkar berikutnya. Namun, jika kita abaikan Lingkar Diri, Lingkar Keluarga, dan Lingkar Sesama, maka akan tersaingi dari Lingkar Semesta dan Lingkar Pencipta. Dari pedoman-pedoman itu, pembaca dapat mengetahui seberapa pentingnya usaha dari diri sendiri, doa dan dukungan orang tua, lingkungan sesama, semesta, maupun pencipta di mana tanpa adanya lingkar pencipta, usaha yang kita lakukan merupakan hal yang sia-sia. Tujuh dari keajaiban tersebut yaitu, Sidik Jari Kemenangan, Sepasang Bidadari, Sepasang Bidadari, Golongan Kanan, Simpul Perdagangan, Perisai Langit, Pembeda Abadi, dan Pelangi Ikhtiar.
Pada bagian Sidik Jari Kemenangan, pembaca dituntut untuk menuliskan cara si pembaca untuk meraih kemenangan menurut dirinya sendiri yang disebut dengan Sidik Jari Kemenangan di baris yang tersedia pada bagian ini.
Bagian kedua, Sepasang Bidadari yang menceritakan tentang pentingnya kesertaan doa, dan kesehubungan impian kita dengan orang tua, karena tanpa ada kepercayaan, dukungan, serta doa dari orang tua, kita tidak dapat atau tidak berhasil dalam memperolehhasil dari usaha. Sebaliknya, jika antara kita dengan orang tua memiliki kesinambungan, maka keajaiban akan datang, hasil dari usaha kita akan berhasil bahkan melampaui target kita.
Selanjutnya yaitu Golongan Kanan. Bagian ini menceritakan bahwa dari penggunaan otak kanan, kita dapat menciptakan keajaiban-keajaiban, baik dalam karier, bisnis, kehidupan, ibadah, dan apa pun. Hal itu memang sudah ada kenyataan pada kehidupan ini, segala sesuatu yang menggunakan otak kanan, lebih baik daripada otak kiri, karena otak kiri cenderung memikirkan, sedangkan otak kanan membayangkan. Contohnya saja bersedekah, dengan otak kiri, kita dapat memikir bahwa uang kita tentunya akan berkurang setelah bersedekah, dan malah tambah miskin, tetapi secara pemikiran menggunakan otak kanan, malah sebaliknya. Karena itu, tidak ada yang tidak mungkin dengan otak kanan dan otak kanan selalu siap dengan adanya perubahan, lain dengan halnya otak kiri yang masih saja meragukan akan adanya perubahan. Maka dari itu, kita dituntut untuk menggunakan otak kanan kita sebaik-baiknya.
Keajaiban ke-4 yaitu Simpul Perdagangan. Dalam bagian ini, terdapat satu wasiat Nabi yang memerintah kita untuk berdagang, karena Sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu berada pada perdagangan dan salah satu yang bisa membuat kita kaya adalah berdagang. Dari sinilah pembaca dapat terhimbau untuk berdagang, apa saja yang menghalalkan. Tetapi sebelum melakukannya, pembaca perlu memahami Simpul Perdagangan yang tertera di buku ini.
Bagian lain adalah Perisai Langit, bahwa yang dimaksudkan adalah persatuan antara sikap, shalat, perkataan, perbuatan, maupun pemberian yang jika kita sudah mempunyai kelimanya dipastikan tidak akan ada makhluk bumi yang sanggup menghalang-halangi rezeki kita. Maka itu, kita dianjurkan bersedekah agar keajaiban itu dapat datang seketika di depan kita.
Keajaiban lain yang ditonjolkan pada buku ini adalah Pembela Abadi, yang dimaksudkan, lantaran menghasilkan dan membahagiakan suatu kekuatan kita, maka dengan senang hati kita akan terus-menerus mendalaminya, dan jadilah suatu keunggulan yang berkelanjutan bagi kita yang merupakan bagaikan suatu keajaiban. Oleh karenya, kita seharusnya lebih meningkatkan kekuatan, disbanding memperbaiki kekuatan. Dari hal ini, pembaca dapat mengetahui bahwa yang harus ia lakukan yaitumencari sesuatu yang diminati yang pasti menghasilkan dan membahagiakan, memantau persepsi publik terhadap kita, lalu kita kendalikan, menemukan kunci yang mewakili siapa kita sebenarnya, lalu mengeksposnya, dan mempertahankan Pembela Abadi kita selama-lamanya.
Terakhir yaitu Pelangi Ikhtiar, yang menjadikan Pelangi Ikhtiar yaitu impian, tindakan, kecepatan, keyakinan, pembelajaran, kepercayaan, dan keihlasan. Dari sini, kita dapat mewujudkan impian dengan penerapan yang dapat menggali kita untuk meraih Pelangi Ikhtiar.
Dari sekian banyak keajaiban, menurut pendapat saya, sajian cerita yang dipaparkan dalam buku ini sangatlah menarik, di mana terdapat rahasia di balik proses untuk meraih hasil suskes, yang semua keajaiban itu dapat menjadi penerapan kita untuk meraih kesuksesan. Juga buku ini dapat menjadi motivasi bagi kita, dan ingin melaksanakan segera apa yang telah dipaparkan dalam buku ini.

Latar Belakang Berdirinya ASEANA.        Latar Belakang Berdirinya ASEAN

ASEAN adalah singkatan dari “Association Of South East Asian Nations” yang berarti Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional (kawasan) yang dibentuk oleh pemerintahan lima Negara pendiri utama di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau sering juga disebut Deklarasi Bangkok oleh kelima menteri luar negeri masing-masing Negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok ibukota Thailand. Tanggal itu juga diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN.Kelima menteri luar negeri tersebut adalah :
1. Adam Malik dari Indonesia
2. Tun Abdul Razak dari Malaysia
3. S. Rajaratnam dari Singapura
4. Thanat Koman dari Thailand
5. Narcisco Ramos dari FilipinaSedangkan terdapat negara-negara lain yang bergabung kemudian ke dalam ASEAN sehingga total menjadi 11 negara, yaitu :
1. Brunei Darussalam tangal 7 Januari 1984
2. Vietnam tangal 28 Juli 1995
3. Myanmar tangal 23 Juli 1997
4. Laos tangal 23 Juli 1997
5. Kamboja tangal 16 Desember 1998
o       Isi Deklarasi Bangkok
·        Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan social dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
·        Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
·        Meningkatkan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, social, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
·        Memelihara kerjasama yang erat di tengah- tengah organisasi regional dan internasional
·        Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan dan penelitian di kawasan Asia Tenggara

B.         Prinsip Utama ASEAN 

Prinsip-prinsip utama ASEAN digariskan seperti berikut:
Menghormati kemerdekaan, kesamaan, integritas dan identitas nasional semua negara . Setiap negara memiliki hak untuk menyelesaikan permasalahan nasionalnya tanpa ada campur tangan dari luar 
.
Penyelesaian perbedaan atau perdebatan antar negara dengan aman. Menolak penggunaan kekuatan dan kekerasan . Meningkatkan kerjasama yang efektif antara anggota 

C.       Motivasi Para Pendiri ASEAN
Selain motivasi yang melatarbelakangi, ternyata Indonesia juga berperan penting dalam membentuk ASEAN. Yaitu sebagai penggagas pentingnya kerjasama ASEAN, walaupun Thailand adalah pendorong utama. Indonesia menginginkan adanya keseimbangan antara Negara yang beraliansi dengan Negara adikuasa (ASA) dengan negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok.
2.2 Maksud dan Tujuan ASEAN
Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN seperti yag tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah :
1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai
2. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara Negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3.  Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, tekhnik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4.  Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, tekhnik, dan administrasi;
5.  Untuk bekerjasama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional. Perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka;
6.  Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
7.  Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.
D.Struktur Organisasi ASEAN
1. Sebelum KTT I di Bali 1976
Struktur organisasi ASEAN sebelum Konferensi Tingkat TInggi (KTT) I di Bali tahun 1967 di dasarkan pada deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 adalah sebagai berikut :
a.  Sidang Tahunan Para Menteri
b. Panitia Tetap ASEAN (Standing Committee).
c.  Komite-Komite Tetap dan Komite-Komite Khusus
d. Sekretariat Nasional ASEAN pada ibukota Negara-negara anggota ASEAN

2. Sesudah KTT I di Bali 1976
 Susunan organisasi ASEAN setelah KTT ke I di Bali, mengalami revisi sebagai berikut :
a.  Sidang Kepala-Kepala Pemerintahan (Summit Meeting).
b. Sidang Tahunan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN (Annual Ministerial Meeting).
c. Sidang menteri-Menteri Ekonomi.
d. Sidang Menteri-Menteri Lainnya (Non-Ekonomi).
e. Panitia Tetap ASEAN (Standing Committee).
f. Komite-Komite ASEAN.
E.    Kerjasama-kerjasama ASEAN

1.    Kerjasama di Bidang Ekonomi
Sejak KTT I di Bali tahun 1976, para menteri ekonomi ASEAN telah meningkatkan kegiatan mereka. Dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN dinyatakan bahwa dalam rangka kerjasama di bidang ekonomi beberapa program kegiatan telah disetujui, yaitu antara lain :
1. Komoditi utama, terutama pangan dan energi
2. Kerjasama di bidang industri
3. Kerjasama di bidang perdagangan
4. Pendekatan bersama atas persoalan komoditi internasional dan persoalan ekonomi di luar kawasan ASEAN
5. Mekanisme kerjasama ekonomi ASEAN

2. Sektor Pangan, Pertanian dan Kehutanan

Sesuai dengan kesepakatan ASEAN, salah satu program kerjasama ASEAN yang sangat penting adalah dalam bidang pangan. Sebagi kelanjutan kerjasama dalam bidang pangan tersebut, pada tanggal 4 Oktober 1979 para Menteri Luar Negeri ASEAN telah menandatangani ASEAN Security Reserver Agreement. Cadangan tersebut mengutamakan beras dan dititikberatkan untuk keperluan darurat tanpa terlalu mempersoalkan masalah harga. Jumlah penyangga beras yang telah disepakati dalam Food Security Reserve tersebut dibagi di antara keenam Negara ASEAN.

3. Sektor Industri, Pertambangan dan Energi

Pada tahun 1978 telah diselesaikan suatu Draft Basic Agreement In ASEAN Industrial Projects (Konsep Persetujuan Dasar tentang Proyek-Proyek Industri ASEAN). Kemudian perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN pada tahun 1980. Dalam hubungan ini, pada tahap pertama telah disepakati pendirian sebuah proyek industry ASEAN di tiap-tiap Negara anggota yakni :
1. Proyek Pupuk Urea di Indonesia
2. Proyek Pupuk Urea di Malaysia
3. Proyek Super Fosfat di Filipina
4. Proyek Mesin Diesel di Singapura
5. Proyek Abu Soda di Thailand

4. Sektor Keuangan dan Perbankan

Pada tahun 1981 atas usaha ASEAN Banking Council (Dewan Perbankan ASEAN) telah dibentuk ASEAN Finance Coorporation dengan Modal US $100 juta. Jumlah ini dibagi rata antara negara-negara ASEAN.
ASEAN Swap Arrangement (Rencana Swap ASEAN) adalah persetujuan yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 1977. Badan ini memungkinkan salah satu Negara anggota yang menghadapai masalah likuiditas untuk menukarkan mata uangnya ke dalam US $ 100 juta, kemudian dinaikkan menjadi US $ 200 juta melalui persetujuan tambahan yang ditandatangani pada tanggal 26 September 1978.

5. Bidang Sosial Budaya

Di dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN (Declaration Of ASEAN Concord) khususnya untuk bidang sosial budaya ditetapkan kerangka kerjasama sebagai berikut :
Sosial
1.  Kerjasama dalam bidang pembangunan sosial, dengan penekanan pada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah dan penduduk pedesaan, melalui perluasan kesempatan kerja yang produktif dengan pembayaran yang wajar.
2. Bantuan bagi ikut sertanya secara aktif semua aktor dan lapisan masyarakat ASEAN, terutama kaum wanita dan pemuda, dalam usaha pembangunan.
3. Intensifikasi dan perluasan kerjasama yang telah ada dalam menanggulangi masalah perkembangan penduduk di dalam wilayah ASEAN dan dimana mungkin, menyusun teori strategi baru dalam bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan.
4. Intensifikasi kerjasama antar Negara anggota sebagaimana juga dengan badan-badan internasional yang berhubungan dengan itu dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan pengedaran obat bius secara tidak sah.


Kebudayaan dan Penerangan

1. Perkenalan ASEAN dan Negara-negara anggotanya melalui sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

2.  Bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan wakil mass media ASEAN untuk memungkinkan mereka memainkan peranan yang lebih aktif dalam memupuk rasa kepribadian dan persahabatan regional
3. Menyebarluaskan pengkajian masalah-masalah Asia Tenggara melalui kerjasama yang lebih erat antara lembaga-lembaga nasional.

Pendidikan dan Beasiswa
Beberapa tahun belakangan ini kegiatan ASEAN di bidang pendidikan sangat besar. Diantara kegiatan yang sangat menarik adalah di bidang pemberia beasiswa kepada para siswa dan mahasiswa dari Negara-negara ASEAN. Institute Tekhnologi Asia di Bangkok setiap tahun menerima mahasiswa dari Negara-negara ASEAN untuk mempelajari dan mendalami satu bidang tertentu atas biaya pemerintah Amerika Serikat.
Dalam hal ini pemerintah Singapura setiap tahun menawarkan beasiswa kepada Negara-negara ASEAN lainnya. Untuk periode 1981-1982 telah ditawarkan sebanyak 93macam latihan khusus. Diantara latihan yang dberikan adalah penglolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari dan lain-lain.
Negara-negara ASEAN untuk tahun 1980-1981 memanfaatkan beasiswa untuk belajar di Universitas di Negara-negara ASEAN sendiri dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN-Japan Scholarship Fund (Dana Beasiswa ASEAN-Jepang). Juga ada beasiswa yang diberikan oleh Negara Belgia.

Bantuan Negara ketiga
Perhatian Negara ketiga terhadap ASEAN makin lama semakin besar. Perhatian itu antara lain berupa bantuan-bantuan yang diberikan oleh Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Masyarakat Eropa

6.  Kerjasama dengan Pihak Swasta

Para Menteri Ekonomi ASEAN telah menyetujui suatu kebijaksanaan untuk meningkatkan peran serta pihak swasta ASEAN dalam kerjasama ASEAN. Kamar dagang dn Industri ASEAN (ASEAN Chamber Of Commerce and Industri-CCI) adalah suatu badan swasta ASEAN yang menghimpun dan mengkoordinasikan kerjasama sektor swasta ASEAN.
Dalam hubungan ini ASEAN-CCI telah mengambil prakarsa bagi pendirian proyek industri komplementasi ASEAN dan industri ASEAN, ASEAN Industrial Joint Venture. Kini telah mulai pula diadakan kontak dengan kelompok kerja Pangan, Pertanian dan Kehutanan (Working Group On Food, Agriculture dan Foresty).

F. Tonggak Sejarah
Piagam ASEAN disebut tonggak sejarah baru karena baru dimiliki ASEAN setelah 40 tahun berdiri. Piagam ASEAN merupakan dokumen yang diharapkan akan mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi menjadi suatu organisasi regional yang memiliki leader personality, dan mekanisme dan struktur organisasi yang lebih jelas. Salah satu organ ASEAN yang akan dibentuk sesuai piagam ini adalah Badan HAM ASEAN.

Piagam itu terdiri dari pembukaan, 13 bab, dan 55 pasal. Pasal-pasalnya menegaskan kembali prinsip-prinsip yang tertuang dalam seluruh perjanjian, deklarasi, dan kesepakatan ASEAN.
Dalam penyusunan piagam itu, Indonesia telah menunjukkan kepemimpinannya dalam mendorong disepakatinya  hal-hal penting seperti prinsip demokrasi, good governance, dan perlindungan HAM.