BAMBU BUNTU

Sabtu, 19 Januari 2013

TELAAH NASKAH MELAYU


TUGAS MAKALAH

MATA KULIAH                  : TELAAH NASKAH MELAYU
DOSEN PENGAMPU        : Dra. ELIYA ROZA
OLEH
NETTY RELAWATI
NIM:1079211264


PROGRAM STUDI BUDAYA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2013


DENGARLAH SUATU SYAIR SIAK

Tersebutlah kisah seorang peri, mudahnya orang yang bahari, hutan belum menjadi negeri kayunya banyak akar dan dari takala zaman ketika itu, Bandar bengkalis tertentu. Indahnya lagi bukan suatu orang melihat berhari-hari itulah negeri asal mulanya zaman tidak lagi serta tidak berasa konon khabarnya sekedar memerintakkannya ramainya bulan alang kepalang selap dan kasih terbilang. Bilang sampai penyebab bilang –bilang, sampai pemukat tiada terbilang kejohor konon ketaklukannya, rasa bukan memerintakkannya mufakat, mencakup dengan sekalian kehendak menjadi akan izin duduk berkampung menghadiri suatu, pergilah orang berjalan didaerah dipersembahkan ke bawah duli kehadirat berjalan itu tiadalah jadi pagi dan petang tidak peduli, kepikir yang kosong sekali masuk menghadap ke bawah dali bagindapun sudah akhir di pengedapan alat kebendaan dengan kelengkapan dipersembahkan suatu dengan tatapan hatikala kesakitan sudah di baca oleh baginda suatu bilah di dalam dada lalu bertitah duli yang shahdamemikul pati dan mana yang ada, setelah kampong dan sekaliannya menjadi mufakat mana di antara sudahlah putus bicaranya menantikan dengan sangat ketiakan.
Maka berangkatlah raja bestari ketika susah sangat mencari serta dengan di iringkan sekalipun negeri ini tidaklah seberapa lama antaranya baginda berangkat dengan bersyukur melalui hutan rimba belukar gundahnya tidak terkira-kira beberapa melalui gunung dan padang berasa ia punya bagai diiring berlompatan dewasa kembang seladang, siapa dirinya baginda memandang.
Sangatlah heran baginda sultan melihat perintisan hutan sekalian berdatangan yang baru lamapun berbagai-bagai rupa penglihatan di jalan pun tiada beberapa hari sampailah pada raja lestari ke tanah bengkalis negeri yang bahari ramai musuh ini negeri serta sampai raja usali ini negeri menjunjung duli berkata keramat sekalian wali satu ampun jangan mengali gali kerjaan sudahlah tentu tiada lagi beriya satu lapan asa sudah bersatu menjadi mufakat pula suatu mufakat dijadikan dalam baginda hendak melingkar johor bicara itu putuslah mufakat sedah setahun bicara itu sedah syarikat laksana ikan dalam pukat, akal pandangan seperti sekata negeri johor hendak diangkat lalu bertitah dali baginda kampungkah orang tua dan muda serta pegawai enam berada, bayangkan perahu mana yang ada sampan dan kakap sudah serta itulah yang dijadikan tetah, lalu di naikan alat senjata khonon khabar berita sedah setiap sekalian menantiakn waktu dengan ketikanya , mencari langkah dengan sangatnya satupun jangan ada bahayanya sekalipun tangkal saudah terberi hatinya tidak lagi terperi memohon tolong tolak dibahari mudah-mudahan rahmat di beri baginda berangkat menarik nafas turun guna yang kajang dipapa dibongkar sedah dayung dikupas tidak lama sempat membakar kipas kena yang kan berdayang sangat lajunya pepatah tersebut yang di tujunya lalu shalawat akan nabinya selamat sempurna sekaliannya berlayar itu dengan dengan ini negeri ramai memandang baginda duduk berjauh pandang di dayungkan oelh tentara mambang. Di perapat tempat siak berhenti sekali kawan bersukalah hati naik kedaerah berganti-ganti menjadi yang berkena di hati, pasang naik sudah berlari menuju kerimunan anak semua ini berbuat bagai ditantang, berlayar itu baru di hulun-hulun haluan menuju selat sembulan. Datang pula kelambang mengalun ketanah besar sampai serat kepada allha do’a di panjatkan, berkata Muhammad penghulu kita jangan member nama kita matahari masuk barayun petang, doa di minta dengan telantang berkata datuk bukan sekantang janganlah ada apa aral melintang, semalam itu berhenti di tanah merah sekalian kawan di sudah kira kepada Allah baginda berserah.
Hari malam sudah gelap bintangpun timbul banyak mengerlib baginda berada tiada lelap banyaklah fikiran dating melaba. Malam itu baginda berada memikirkan lawan dan jodoh mengeluarkan titah tersendu. Sampai waktu dini hari semuanya berbuat tiada terperi baginda tindak banyak peri, berdatanglah baginda sehari itu, tidaklah konon berhiya satu rajanya berjatu khabarnya tentu. Orang johor akalnya satu bunyi merlam seperti Guntur tulang dan sendi sudahlah kendur baginda pun masuk kuala buat meriam sangat mengila seperti betih rontoh tak rela dan gendang sudah pula musuh datang buat surutnya janur tanggal dan menterinya, khabar orang tiada di dengarnya, musuh dan amt juga disebutnya. Setelah datang amanatpun tiba raja pun turun lari ke rimba kesana sini teraba-raba seperti ikan di mabuk tuba, orang mengkabu naik ke daerah orang johor lari melarat, tinggallh harta sekalian berat.tidaklah sampai dengan isyarah yang mana tidaklah bertentu. Berhasil hari dengan anak dan menantu. Remuk-remuk  hatinya satu.
Hibahlah sudah kesedihan peri baginda hendak membuat negeri mencari bicara sehari-hari rapat dengan meteri, ini negeri berdatang sembah, ampun tuanku dali berhambah, patik ini dali berhambah, barang dititahkan dali yang bahari, patik sekalian mengalunkan peri Bandar bengkalis tuanku tinggalkan hanganlah banyak tuanku fikirkan, dari pada pemikat sahaja ditinggalkan, sebag meninggalkan dosanya itu. Gundahan hati tiadalah tentu, dibawah dititahkan membuat negeri, orang menebas sehari-hari kayunya banyak akar dan duri, tidaklah kawan berbaik peri, hawatan besar sudahlah terang rumahpun seberang-seberang. Orang bengkalis penat belaka taluk dan rantau bentan serta juga dengan sekalian adik dan kakak dengan ghamba raja berserah juga tidak menaruh luas sangkasetelah setiba alat negeri, dengan kotanya pula berdiri. Orang berkerja sehari-hari meriam di atur kanan dan kiri. Dating tidak berhinga, ramailah orang berniaga sekalian jenis ada belaka, datangnya tidak berhingga. Ramailah lagi bukan kepalang, berupa sekoci dari malaka, dating tidak lagi berhingga, ramainya bukan lagi buatan sebab adil baginda sultan sampai sekarang juga sebutan, datanglah dahang dari sana sini, serta utusan dari kompeni, menghadap baginda yang arib warnanya masyur sampai ini. Ramainya negeri tidak berkira, hendaknya lagi yang huru hara, serta adil dengan bicara, lorong sampai kanan dan kiri, banyaknya tidak lagi berperi mana sekalian dagang ada di sana berdagang sekalian mulia dan hina. Kerajaan baginda di negeri hutan sangatlah jelas penglihatan, perintahnya adil dengan perbuatan tidak sekali yang kejahatan, tanah datar tiang kerajaan sendirikan daulat yang kemulaian, dengan lima puluh bersama sarat pasar dengan kesakan itulah tidak bersma ada sama sebaya muda-muda warna duli baginda orangnya baik tidak menaruh pada lawan, orang nya menghadap tidak berperi tiada lapang sehari-hari, ramainya lagi tidak berperi, itulah usul baginda berputra, dua orang sama senada salam berdaulat paduka anaknda menaruh cemburu pada muda.
Sangatlah suka paduka ayahnda , sewaktu bukan sembarang-sembarang lapan bunga kembang dikurang, tambah pula beroleh lubu tiada berapa lamanya antara tiadalah mufakat dengan saudara, hampirlah negeri huruhara hendak menangung duka sengsara dengan saudara tiada mufakat masing-masing dengan hakikat sebab kebesaran tiada serikat krang pendapat lapan berkata, sudah di takdir makluk bahari alamat susah ini negeri sekali hulubalang dan menteri kanda tidak hanya lagi berperi mendirikan kubah sebelah belah orang negeri sudah berbilah, sudahlah dengan takdir Allah tidak menjadi benar dan salah.banyaklah orang berhati pilu seorang di hilir seorang di mudik, banyaknya sudah terlalu, sebelah-belah menjadi malu berperang itu sesame negeri, gundahlah sekalian negeri, kabarnya memandang tiada berperi karena berkelahi sesame sendiri, yang ke empat suku tidak bersatu baginda melihat berhati satu remuk rendam tidak bertentu. Hina kata jatuh kebatu demikianlah konon khabarnya khabarnya kurang. Mufakat tak dapat lalu berperang di dalam kampong serang menyerang, ada yang lebih ada yang kurang, bagindapun terlalu murka merah padam warna muka, heran sekali tidak ku sangka akan menjadi mala petaka, datanglah titah dali baginda menyuruh memikul paduka anaknda. Pergilah menteri enam berida apa di perkelahikan dengan saudara didalam negeri tuanku berperang,engkau tidak dapat di larang, pergilah engkau seorang anak dan pun tidak-tidak berkata, duduk beredam iar mata, sudahlah nasib anaknya kita, hendak menanggung duka cita, anaknda menambah bermohon bermohon kembali baginda memandang berhati soli berkata keramat sekali wali mengali-gali. Mendengar titah paduka ratu menjadi pirkiran sepaya tentu, demikianlah konon di sebutkan adalah kepada suatu hari beritah raj bistari memangkul segala hulubalang menteri baik dan buruk boleh dijari, setelah dating sekalian itu mencari mufakat supaya tentu, berang siapa mau bersatu khabarnya kepada ratu ayah sekalian anak saudara, kita hendak keluar segera, janganlah lagi banyak bicara supaya perahu dengan segera. Perahupun siap
Sedia kala, menantikan waktu dengan ketika, sudahlah takdir tuhan yang baka, harum sekali tidak di sangka baginda berangkat berpanjangan, tinggal baginda hendak berangkat menteri sekalian mufakat, sebab khabarnya tidak sedikit dengan saudara menjadi musuh. Di putihkan hati oleh baginda meningalkan seraya paduka ayahanda sebab kebesaran hati derida. Beraja dengan saudara muda, banyaklah sangat dengan ketika , baginda berangkat didalam duka tinggal sekalian adik dan kakak kita ini janganlah kenang juga , berangkatlah raja berstari di iringkan sekali negeri, pasang surut airpun tipas, baginda berangkat mengatur nafas.turun di perahu kajang di papa, lalu shalawat akan nabi memohon rahmad kepada Allah, menghiburkan hati sangatlah duka, telok dan rantau sanka belaka turun sekalian menghadap mereka, membawa persembahan, tingallah anak tinggalah bapa tinggallah tidak terbawa, mudah-mudahan bertemu juga, ibu sekalian adik dan kakak kita ini janganlah di kenang juga, dilihatnya tidak berharga orang bekerja berhari-hari sudahlah kebesaran raja yang bahari telah selesai dari pada itu hilanglah akan menjadi satu, kerendahan hati bukan suatu berijinkan paduka ratu, dari itu dating berbeda, dari pada zaman ayahanda dan bunda belum berasa demikian ada, tambahan piker yang menyuruh, siang dan malam di dalam. Mudah-mudahan beroleh nikmat setelah selesai menobatkan sultan, duduk dalam dengan masing-masing perbuatan adalah kepada suatu hari lalu bertitah raja bestari dating menghadap sekalian serta lalu bertitah duli mahkut jadi mufakat puala suatu mufakat dijari dengan bicara sebab berkenang akan saudara. Lalu bertitah seri kita hendak masuk pura-pura tidaklah tersurat kisah dan peri perkataan baginda membuat negeri zaman. Ini sukar dicari mereka hendak dikira-kira tidak berhenti dengan berperang, kala mana seorang hendak yang lain, titah dali khalifah Allah lebih kurang tiadalah salah, mengerjakan perang sabilah, dengan takdir tuhan yang satu, hendaklah sampai bagai dipikas. Selama baginda menghadap dating dali baginda.
Habislah hari berganti bulan, isi istana isi istana sangatlah selangkah pun boleh baginda berjalan berjalan. Barang di santap tiadalah tertelan beberapa belayan dengan juga. Ucapan baginda begitu juga, rebah bangunan duduk berjalan sehinga sampai sepuluh bulan. Alamat negeri menaruh kedudukan. Didalm kelabu tidak terkena, kesana sini terasa-rasa anaknda memandang sangatlah keruh kehulu kehilir mereka berhimpitlah sekalian mereka. Melihat baginda sangat lah kurang isi istana seperti kelurat melihat duli bertambah berat. Jam-jam dirajam tiada berhenti tiada sekali beroleh santap mentang duli hati tank tentu, beberapa obat yang kenakan, tidaklah dapat piker berkata kepada sekalian tuhan se,ata, duli yang muliah member tatah, dengan berlahan baginda bertitah, janganlah kamu sekalian berbantah, kerjakan sembahyan fardhu dan sunah, hamba sahaya hendaklah membantah jauhi olehmu membuat khianat jangan sekali Allah dan rasul tiadalah rapi mengikuti jumlah baginda ali. Memohonkan rahmat kepada Allah , janganlah kamu berbuat salah pertahankan rakyat dengan hakimalah, baginda bertitah kepada putra banyak banyak budi bicara, hendaklah mufakat bersaudara lebih kurang jangan berkira, sudahlah kepada aku seorang dengan saudara jadi berperang kepada kamu sahaja aku larang, mendengar titah serta perta jangan tuanku bersatu hati mendengar baginda sudah berkata, setelah alamat sudah terkena.
  Ada yang kesini dan ada yang kesana melihat duli yang di patikan, langkah bertahta alun-alun berapa jenis makan-makan jikalau kan baginda ada berkenan  tidak, kepada Allah memohon rahmat berkat duli yang keramat jikalau ada boleh selamat ditantang haluan sangat kelurat barang kehirupan dengan syariat tidak kelu mulutpun berat berangkat datangkan bestari duduk beratur kanan dan kiri kiri dan kanan baginda menulis meninglkan dunia sangatlah berjuta, melainkan ampun tuhan semata, bilangan makhluk raja negeri sebelas bulan enam hari, baginda di pangil kholik albahari, bilangan umat nabi Muhammad akhir kalam Alah- Alah, dengan salasa baginda berangkat kealamat Allah tida lalu kata, bawahlah baginda berangkat, di angkat tanggan dan diatas dada, setelah di angkat duli mahkota kubulah pagi kalau sempat tunku raja bersila-sila turun kemurun khalifah Allah, tuanku telah menjadi mahkota, tiada hendak dapat dikata hilang dari orang-orang mata menantang sekali isi istana tidaklah kasihan duli yang hina tidaklah kasihan sri betara meninggalkan sekali periputra meratapkan duli seri indra putuslah putus bahana suara bunyi ratap menderu kelab didalam bagaikan luruh jam-jam direjam bagaikan ditabur. Kepada siapa mendengarkan putra anak nan belum sampai bicara kehadirat Allah tidak disangka putra anak nan sampai akal, dengan siapa anak ini tinggal, dilihat dali laku petera, ditingalkan oleh seri bitara.
Tidaklah balas duli yang hina, menentang laku isi istana, berangkat dari negeri yang baka, ditinggalkan patik abdi yang hina ditinggalkan patik hamba yang lata, siang dan malam duduk bercinta, balasan patik menantang peri, selaku-laku lupakan diri, menghukum sudah sampai dijari kemala hilangkan seri , hilanglah seri kemala dirinya, hilang member putus asa, kelabu hancur rusak binasa, akan ratap isi istana, tuanku berangkat hendak kemana, selaku akan tidak berguna, sudah di kapan imam dan qodi mohon rahmat sekalian wali, anaknda mangkat berhati soli didalam keranda di masukan sekali, lalu menebaikan mahkota duli, serta bentara panglima sekali setidak selesai pekerjaan baginda , satu di masukan ke dalam keranda, balas melihat adik dan abang hendak berjalan bagaikan tambang pawai di atur oleh bentara enam belas februari setahun . menghadap duli mahkota raja bertitah di atas raja-raja, di dalam kubur di masukan tanah diatas di taburkan telah selesai dari pada itu baginda berangkat berhati satu, surat sampai kedalam istana, hati baginda gundah gulana itulah titah tuhan yang rhina sudah adat tuhan yang azali, baginda duduk berhati soli, memohon ampun lalu kembali, taklah takdir marhum mangkat, akal pendapat sudah singkat lapan ikan dalam pukat, tidaklah boleh kita pikirkan, kehendak Allah di persyukurkan, takdir Allah kita rido’kan, dari pada badan tidak beruntung Allah dan rosul tempat bergantung, meskipun berat bagai di santang duduk berfikir pagi dan petang, memohon rahmat tangan telentang, janganlah ada asal melintang, tersebutlah kisduli baginda, diperbuat oleh mereka sekali diseberang seberang demikian pula.
Disahat oleh putrid yang bahari jangan tuanku berbuat peri, jikau dating suatu peri, patik sekalian member patikpun asal hamba yang tau. Rusuk binasa pun, patikpun asal yang tau, jikalau hatiku geroleh. Biarlah patik dan juga.tamat asal berlayar muhammah lilafillya. 

Tidak ada komentar: