BAMBU BUNTU

Selasa, 30 Oktober 2012

PROPOSAL
PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
Jln. Panglima Jimbam No. 48 RT/RW.05/01 Prunas Kampung Rempak
 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak
SIAK SRI INDRAPURA
Telp. 0764  - 320870    

KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
K T B U J
Jln. Panglima Jimbam No. 48 RT/RW.05/01 Prunas Kampung Rempak
 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak
SIAK SRI INDRAPURA
Kode Pos: 28671
 
Telp. 0764  - 320870 
 

Siak Sri Indrapura, 30 Januari 2012
Kepada Yth,
KADIS PERINDAGKOP & UMKM
Kabupaten Siak
di_
Siak Sri Indrapura
 
 

Nomor             : 02/KTBUJ/P/I/2012
Lampiran         : 1 (satu Berkas)
Perihal             : Permohonan Pengesahan Akta
                         Pendirian “KOPERASI TUNAS BARU
                        USAHA JAYA” Siak Sri Indrapura
                       

Assalammualaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan agar KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA di catat dan mendapatkan pengesahan Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk itu sebagai bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan :
 1. Akta Pendirian Rangkap 2 (dua) satu di antaranya bermaterai cukup;
 2. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi;
 3. Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi yang di tandatangani;
 4. Daftar nama-nama pengurus;
 5. Daftar nama Anggota;
 6. Neraca Awal Koperasi;
 7. Bukti Penyetoran Modal;
 8. Rencana Awal Kegiatan Usaha;
 9. Daftar Riwayat Hidup Pengurus Koperasi;
 10. Photo Copy KTP Pengurus;
 11. Rekomendasi Kepala Desa dan Camat;
 12. Daftar Pendiri;

Demikian di sampaikan untuk dimaklumi dan terimakasih.PENGURUS KOPERASI
TUNAS BARU USAHA JAYA


KETUA
KTBUJ SIAK SRI INDRAPURA


ZUHRATUL HAYATI
SEKRETARIS
KTBUJ SIAK SRI INDRAPURA


FITRIADI


KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
K T B U J
Jln. Panglima Jimbam No. 48 RT/RW.05/01 Perumnas Kampung Rempak
 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak
SIAK SRI INDRAPURA
Kode Pos: 28671
 
Telp. 0764  - 320870 
 


BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN
“KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA”


Rapat Pembentukan KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA yang di selengarakan pada :
Hari/tanggal                : Senin, 30 Januari 2012
Jam                              : 14.00 WIB ( jam 2 siang )
Tempat                        : Rumah Kediaman RT 01 RW 05 Prunas Kampung
                                      Rempak
Acara                           : Rapat Pembentukan Koperasi dan Sosialisai Tentang
                                      Perkoperasian.

 Hadir dalam Rapat Pembentukan Tersebut sebanyak 24 orang dengan menghasilkan suatu ke mufakatan setelah melalui sebuah musyawarah yakninya memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Mengesahkan Anggaran Dasar Koperasi.
 2. Menetapkan besar Simpanan Pokok Koperasi sebesar Rp. 100.000,-
 3. Menetapkan Besar Simpanan Wajib Koperasi sebesar Rp. 1.000,-
 4. Masa Jabatan Pengurus  selama 3 (enam) Tahun.
 5. Menunjuk Orang-orang di bawah ini untuk menanda tangani Akta Pendirian Koperasi sekaligus Memberikan Kuasa mengurus lebih lanjut Permohonan Pengesahan Badan Koperasi kepada pejabat yang berwenang yaitu :

PENGURUS :
1.
2.
3.

KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
: ZUHRATUL HAYATI
: FITRIADI
: SRI MAULINDA
PENGAWAS:PENASEHAT:
1.
2.
3.

1.

 1.  
KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA

SHANTI SOFIA

: DASRIL
: DONA HERNI
: YULINAR
 1. Menetapkan Nama dan Alamat Koperasi sebagai berikut :
Nama   : KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
Alamat            : Jln Panglima Jimban No. 48 RT. 05 RW 01 Perumnas Kampung Rempak
              Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak, Kab. Siak

Demikian  berita acara Rapat Pemebntukan “KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA” ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya,

PENGURUS KOPERASI
TUNAS BARU USAHA JAYA


KETUA
KTBUJ SIAK SRI INDRAPURA


ZUHRATUL HAYATI
SEKRETARIS
KTBUJ SIAK SRI INDRAPURA


FITRIADI

MENGETAHUI
An KADIS PERINDAGKOP & UMKM
KAB. SIAK


____________________________

KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
K T B U J
Jln. Panglima Jimbam No. 48 RT/RW.05/01 Perumnas Kampung Rempak
 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak
SIAK SRI INDRAPURA
Kode Pos: 28671
 
Telp. 0764  - 320870 
 


NATULEN RAPAT PEMBENTUKAN
“KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA”

Pada hari ini , Senin , tanggal 30 Januari 2012, bertempat di rumahnya bapak Dasril, Ketua RT 05 Perumnas Kampung Rempak , Siak, yang di hadiri oleh calon anggota Koperasi ( daftar hadir terlampir ) telah di adakan Musyawarah dengan hasil kemufakatan yaitu :
1.      Mengesahkan Anggaran Dasar Koperasi
2.      Menunjuk dan Memberi Kuasa kepada Pengurus terpilih untuk menandatangani Anggaran Dasar dan Pengajuan Pengesahan Akte Pendirian Koperasi
3.      Menetapkan besarnya Simpanan Pokok Anggota Koperasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang di bayar satu kali pada awal masuk menjadi anggota Koperasi.
4.      Menetapkan Simpanan wajib anggota Koperasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang di bayarkan pada awal bulan setiap bulannya.
Memilih dan menetapkan Pengurus Koperasi sebagai berikut:

PENGURUS :
1.
2.
3.

KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
: ZUHRATUL HAYATI
: FITRIADI
: SRI MAULINDA
PENGAWAS:PENASEHAT:
1.
2.
3.

1.

 1.  
KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA

SHANTI SOFIA

: DASRIL
: DONA HERNI
: YULINAR
5.      Memilih dan menetapkan Pendiri Koperasi sebagai berikut:
1.      DASRIL
2.      FITRIADI
3.      SRI MAULINDA
4.      ZUHRATUL HAYATI
5.      DONA HERNI
6.      ROKIAH.
7.      YULINAR
6.      Menetapkan nama dan alamat Koperasi sebagai berikut
Nama Koperasi                 : KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
Alamat                                    : Jln Panglima Jimban No. 48 RT. 05 RW 01 Perumnas
                                      Kampung Rempak Kelurahan Kampung Rempak
                                      Kecamatan Siak, Kab. Siak

Demikianlah Notulen Rapat ini dibuat untuk keperluan pengajuan Penetapan Akte Koperasi Tunas Baru Usaha Jaya Kampung Rempak, Siak Sri Indrapura di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 30 Januari  2012

PANITIA PEMBENTUKAN KOPERASI


KETUA


ZUHRATUL HAYATI
SEKRETARIS


FITRIADI


KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
K T B U J
Jln. Panglima Jimbam No. 48 RT/RW.05/01 Prunas Kampung Rempak
 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak
SIAK SRI INDRAPURA
Kode Pos: 28671
 
Telp. 0764  - 320870 
 


RENCANA AWAL KEGIATAN USAHA
Sesuai dengan maksut dan tujuan pembentukan Koperasi Tunas Baru Usaha Jaya Kampung Rempak, Kecamatn Siak, Kabupaten Siak Propinsi Riau, maka dalam kegiatannya berkaitan dengan kepentingan anggota antara lain seperti usaha-usaha sebagai berikut:
 1. Unit Usaha Transportasi Darat ( Trayek AKAP,AKDP, OJEK, dalam kota )
 2. Unit Usaha Biro Perjalanan, Dinas, Wisata,
 3. Unit Usaha Warung Serba Ada ( dagang harian, pecah belah, minyak tanah, minyak goring, gas, dll )
 4. Unit Usaha Jasa Perdagangan ( Umum, Atk, Foto copy, Studio, Percetakan kain, Internet, Komputer, Property Interior-Exterior, Olahraga, Kesenian, Musik, dll )
 5. Unit Usaha Jasa Perdagangan Bongkar Muat ( Shiping, loading, ekspedisi, cargo, pergudangan, dll )
 6. Unit Usaha Perdagangan Perumahan, Transportasi Darat, Kontruksi Kayu Dan Baja, piping, suku cadang Makanan dan Minuman, bahan bangunan dll.
 7. Unit Usaha Kontraktor ( Tender, Mitra Perusahaan )
 8. Unit Usaha Rekrukmen  tenaga kerja Indrustri, Jasa Security, Pelatih tenaga kerja, clcaning servisc, Tenaga Kerja Pertanian (Bibit, Tanam, dan tumbang), dll.
 9. Unit Usaha Bengkel Las, Bubut, scrap, Begkel servisc Transportasi Darat, doorsmer, dll.
 10. Unit Usaha Pengadaan alat Pertanian, pupuk, Peternakan, Perikanan Penelitian, Perkantoran, Industri, dll.
 11. Unit Usaha Perkebunan
 12. Unit Usaha Restoran, Kafetaria, Kantin, dll.
 13. Unit Usaha Pengadaan Air Bersih dan Air Mineal isi ulang.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada KOPERASI, untuk itu di susun pola perencanaan kegiatan yang terdiri dari:

 1. JANGKA PENDEK :
-          UNIT USAHA WARUNG SERBA ADA ( dagang harian, pecah-belah, minyak tanah, minyak goring, gas, dll )
-           
-           -          UNIT USAHA PENGADAAN ALAT PERTANIAN, PUPUK, PETERNAKAN, PERIKANAN, TEKHNOLOGI AGRARIA, PENELITIAN, PERKANTORAN, INDUSTRI, dll.
-          UNIT USAHA PERDAGANGAN ( Umum, Atk, Fotokopy, Studio photo, Percetakan, kain, Internet, Komputer, Property Interior-Exterior, Olahraga, Kesenian, Musik, dll )
-          UNIT USAHA PENGADAAN AIR BERSIH DAN AIR MINERAL ISI ULANG

 1. JANGKA PANJANG :
-          UNIT USAHA KONTRAKTOR ( Tender, Mitra Perusahaan )
-          UNIT USAHA REKRUTMEN TENAGA KERJA INDUSTRY, TENAGA KERJA DALAM DAN LUAR NEGERI, JASA SECURITY ( SATPAM ), PELATIH TENAGA KERJA, CLEANING SERVICE, dll.
-          UNIT USAHA PENGADAAN PERUMAHAN , TRANSPORTASI DARAT , KONSTRUKSI KAYU –BAJA, PIPING, SUKU CADANG TRANSPORTASI DARAT, ALAT BERAT, JASA /ISTALASI KELISTRIKAN, OBAT KOSMETIK, MAKANAN-MINUMAN, BAHAN BANGUNAN’ PENGADAAN TANAH URUG, BAHAN-BAHAN YANG TERBUAT DARI PLASTIK  DLL)
-          JASA LAINNYA.

Pelaksanaan usaha tersebut dilakukan secara bertahap dan disesuikan dengan Modal yang ada dengan mempertimbangkan Ekonomi yang menguntungkan.
Demikian Rencana Awal kegiatan Koperasi dan Pengembangan Koperasi yang dapat di buat berdasarkan Keputusan Rapat Anggota dengan Tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota Koperasi.

PENGURUS KOPERASI
TUNAS BARU USAHA JAYA


KETUA
KTBUJ SIAK SRI INDRAPURA


ZUHRATUL HAYATI
SEKRETARIS
KTBUJ SIAK SRI INDRAPURA


FITRIADI

KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
K T B U J
Jln. Panglima Jimbam No. 48 RT/RW.05/01 Perumnas Kampung Rempak
 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak
SIAK SRI INDRAPURA
Kode Pos: 28671
 
Telp. 0764  - 320870 
 


PROPOSAL PEMBENTUKAN KOPERASI

PENDAHULUAN
Prunas Kampung Rempak merupakan bahagian dari Kelurahan Kampung Rempak yang merupakan daerah yang sangat strategis dan berada di dekat Perkotaan,sehinga memiliki prospek besar menuju kemajuan, berbagai bidang baik itu Industry besar maupun kecil . apalagi letak geografis Daerah yang sangat strategis yang di lalui oleh sungai siak, dan sangat berdekatan dengan perkantoran PEMDA Siak sehinga sangat potensial untuk segala jenis usaha, baik usaha perdagangan, transportasi dan lain sebagainya.
Sarana dan prasarana dapat di katakana sudah begitu lancer terbukti dengan jalan, yang telah di aspal semua dan juga lokasi yang sangat berdekatan dengan Jembatan Siak/ Jembatan Tengku Sultanah Latifah yang merupakan salah satu pembangunan yang sangat di bangakan oleh Kabupaten Siak, dan juga dari sector pariwisata, daerah kampong Rempak sanat berdekatan dengan Lokasi- lokasi pariwisata siak, seperti Istana Siak, daerah Turap atau pingiran sungai siah yang merupakan tempat istirahat dan pariwisata yang sangat potensial.
Namun sejalan dengan itu mental serta prilaku masyarakat juga harus kita bina agar masyarakat dapat hidup tenang, layak, aman, damai dan yang tak kalah penting adalah sejahtera. Yang penuh dengan sikap toleransi dan kekeluargaan.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas,pembentukan Koperasi merupakan hal yang cukup penting, oleh sebab itu dengan berkumpulnya masyarakat yang mempunyai Visi,Misi dan tujuan yang sama dalam satu organisasi, merupakan langkah awal menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan anggota koperasi tersebut khususnya.

TUJUAN
Salah satu tujuan utama mendirikan Koperasi adalah sebagai tempat/sarana/wadah berkumpulnya orang-orang/masyarakat yang mempunyai visi,misi dan Tujuan serta keinginan yang sama dalam rangka untuk memajukan kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat khususnya anggota Koperasi itu sendiri, dengan suatu tindakan, karya serta usaha yang nyata sehinga mendapatkan hasil untuk kemajuan bersama.Di samping itu Koperasi merupakan Soko Guru perekonomian Bangsa, bukan hanya sebagai alat pemesatu dalam persatuan dan kesatuan, namun juga diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi Pendapatan Asli Warga Kelurahan kampong Rempak, Apalagi hal ini dapat terwujut, sudah tentu kemajuan Warga Kelurahan kampong Rempak dan sekitarnya yang semakin pesat.

VISI
Pembentukan Koperasi mempunyai visi untuk tempat usaha,membuka lapangan pekerjaan dan mengoptimalkan kemampuan masyarakat dalam usaha-usaha rumah tangga sehingga mendapatkan pengahasilan tambahan, yang membantu perekonomian keluarga.

MISI
Misi dalam pembentukan Koperasi ini adalah untuk menjadikan masyarakat/ Warga Kampung Rempak dan sekitarnya terutama yang menjadi angota Koperasi itu sendiri adalah untuk menjadikan anggota koperasi tersebut dan juga masyarakat di sekitarnya menjadi maju, sejahtera, dan selalu menghargai usaha bersama juga yang tak kalah penting adalah untuk merapatkan tali persaudaraan antara sesama warga dan anggota koperasi tersebut.
Demikian Proposal Pembentukan Koperasi ini di buat untuk dapat kiranya dipahami oleh semua anggota Koperasi, dan atas perhatian kita semua di ucapkan terimakasih.Siak Sri Indrapura, 30 Januari  2012

PANITIA PEMBENTUKAN KOPERASI


KETUA


ZUHRATUL HAYATI
SEKRETARIS


FITRIADIKOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
K T B U J
Jln. Panglima Jimbam No. 48 RT/RW.05/01 Perumnas Kampung Rempak
 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak
SIAK SRI INDRAPURA
Kode Pos: 28671
 
Telp. 0764  - 320870 
 NERACA AWAL
PER DESEMBER 2011


URAIAN
JUMLAH
URAIAN
JUMLAH
AKTIVA LANCAR

Kas
Bank
Piutang
Rp.
Rp.
Rp.


3.760.000
KEWAJIBAN LANCAR

Hutang lancar
Hutang Jangka Panjang
Rp.
Rp.
Rp.

Jumlah Aktiva Lancar
Rp.

Jumlah Kewajiban
Rp.AKTIVA TETAP

Tanah
Peralatan
Bangunan
Inventaris
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.


KEKAYAAN BERSIH

Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Simpanan Sukarela
Donasi
Cadangan
SHU Tahun Berjalan
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.2.800.000
560.000
400.000
Jumlah Aktiva Tetap
Rp.
3.760.000

Jumlah Modal
Rp.
3.760.000
Jumlah Aktiva
Rp.
3.760.000
Jumlah Passiva
Rp.
3.760.000PENGURUS KOPERASI
TUNAS BARU USAHA JAYA


KETUA
KTBUJ SIAK SRI INDRAPURA


ZUHRATUL HAYATI
BENDAHARA
KTBUJ SIAK SRI INDRAPURA


SRI MAULINDA


KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
K T B U J
Jln. Panglima Jimbam No. 48 RT/RW.05/01 Prunas Kampung Rempak
 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak
SIAK SRI INDRAPURA
Kode Pos: 28671
 
Telp. 0764  - 320870 
 


BUKTI PENYETORAN AWAL


Sudah Terima dari     : Anggota Koperasi TUNAS BARU USAHA JAYA

Jumlah Uang             : Rp. 3.360.000
                                   
Terbilang :tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiahUntuk Pembayaran    : 1. Simpanan Pokok               : Rp. 2.800.000

      Terbilang :dua juta delapan ratus ribu rupiah


: 2. Simpanan Wajib                : Rp.560.000

      Terbilang :lima ratus enam puluh ribu rupiah3.360.000
 
 

Siak Sri Indrapura, 30 Januari  2012


PENGURUS KOPERASI
TUNAS BARU USAHA JAYA


KETUA
KTBUJ SIAK SRI INDRAPURA


ZUHRATUL HAYATI
BENDAHARA
KTBUJ SIAK SRI INDRAPURA


SRI MAULINDA


KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
K T B U J
Jln. Panglima Jimbam No. 48 RT/RW.05/01 Prunas Kampung Rempak
 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak
SIAK SRI INDRAPURA
Kode Pos: 28671
 
Telp. 0764  - 320870 
 


NAMA-NAMA PELOPOR


 1. Nama                   : Bpk. Abd. Kadir
Pekerjaan            : Swasta
Alamat                 : Sutomo

 1. Nama                   : ZAHRATUL HAYATI
Pekerjaan            : Swasta
Alamat                 : Kp. Rempak

 1. Nama                   : DASRIL
Pekerjaan            : Swasta
Alamat                 : Kp. Rempak

 1. Nama                   : FITRIADI
Pekerjaan            : Swasta
Alamat                 : Kp. Rempak

 1. Nama                   : Ny. ROKIAH
Pekerjaan            : Ibu Rumah tangga
Alamat                 : Kp. Rempak

 1. Nama                   : Ny. SRI MAULINDA
Pekerjaan            : Ibu Rumah tangga
Alamat                 : Kp. Rempak

 1. Nama                   : Ny. SHANTI SOFIA
Pekerjaan            : Ibu Rumah Tangga
Alamat                 : Jln Raja Kecik-Siak


KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
K T B U J
Jln. Panglima Jimbam No. 48 RT/RW.05/01 Prunas Kampung Rempak
 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak
SIAK SRI INDRAPURA
Kode Pos: 28671
 
Telp. 0764  - 320870 
 

DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI
NO
NAMA
ALAMAT
TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Siak Sri Indrapura, 30 Januari  2012
PENGURUS KOPERASI
TUNAS BARU USAHA JAYA

KETUA
KTBUJ SIAK SRI INDRAPURA
ZUHRATUL HAYATI
SEKRETARIS
KTBUJ SIAK SRI INDRAPURA
FITRIADI
KOPERASI TUNAS BARU USAHA JAYA
K T B U J
Jln. Panglima Jimbam No. 48 RT/RW.05/01 Perumnas Kampung Rempak
 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak
SIAK SRI INDRAPURA
Kode Pos: 28671
 
Telp. 0764  - 320870 
 

STRUKTUR KEORGANISASIAN KOPERASI
TUNAS BARU USAHA JAYA

 Tidak ada komentar: